דפים

יום שני, 15 בנובמבר 2010

הרפורמה האנטי חברתית בתחום התכנון והבניה/ עו"ד רויטל ברילנשטיין

גירסא מעט מקוצרת של המאמר פורסמה היום באתר ynet ובאדיבות המחברת המאמר מובא כאן בגירסתו המקורית:

בשבוע האחרון התקיים הכנס לחברה בשדרות בהשתתפות אנשי ציבור, אקדמאיים, פוליטיקאים, שופטים, ארגונים חברתיים ועוד. כנס זה המחיש את האבסורד. בבוקר חברי הכנסת באו לשדרות כדי לקדם מדיניות חברתית מתוך הכרה בחשיבותה. אולם, אחר הצהרים הם חזרו לירושלים לדיוני הוועדה המשותפת לפנים וכלכלה בכדי לקדם את הרפורמה האנטי חברתית בחום התכנון והבניה. אותה רפורמה שאינה שוקלת שיקולים חברתיים וצפויה לפגוע באוכלוסיות החלשות ביותר בחברה.

אין זה סוד כי הרפורמה בתכנון אינה נותנת דגש או מקום ראוי לשיקולים של מדיניות חברתית. לכך יכולות להיות השלכות הרסניות לגבי החברה בישראל. אי הטמעת שיקולים חברתיים בתחום התכנון עלולים להוביל להחרפת הפערים בחברה הישראלית, יצירת ריכוזי עוני והחלשת הפריפריה, העצמת הפרבור, פגיעה בסביבה ובנוף והגדלת מצוקת הדיור הקיימת והעוני בישראל.

בכדי למנוע מצבים אלו יש צורך שחברי הכנסת – נציגי הציבור - יגבשו רפורמה אחרת בתחום התכנון והבניה. רפורמה חברתית יותר, שתיתן מענה לבעיות הקיימות בחברה הישראלית, המשוסעת ממילא ולא רפורמה אנטי חברתית שמתעלמת מהבעיות הקיימות.

כיצד ניתן לגבש רפורמה סבירה יותר בתחום התכנון והבניה?
האגודה לזכויות האזרח, במקום והאגודה לצדק חלוקתי החברים ב"מטה לתכנון אחראי", מציעים להיעזר במומחים ובחוות דעת מקצועיות בתחום החברתי ולהרחיב את שיתוף הציבור במסגרת הליכי התכנון. יש להטמיע את השיקולים החברתיים בכל שלב מהליכי התכנון. כך, למשל, יש לשתף את הציבור כבר בשלבים המוקדמים של התכנון – בשלב המטרות וגיבוש התכנית - ולא כפי שנוהגים כיום לפנות לציבור לאחר שהתכנית כבר הושלמה, שלב סופי שבו מעורבות הציבור נתפסת כ"מטרד".

ניסיון העבר מלמד כי אי שקילת טובת הציבור בהליכי התכנון, מטיבה לא פעם עם קבוצות כוח בחברה ובעלי ההון, אשר להם אינטרס לקדם תכניות מניבות רווח, פעמים רבות על חשבון האינטרס הציבורי הרחב. לדוגמא המאבקים המתנהלים כיום על החופים הציבוריים, על השטחים הציבוריים והפתוחים ועל הזכות לדיור בר השגה.

גם ב"קואליציה לקידום דיור בהישג יד" מבקשים ליישם רפורמה קצת יותר חברתית. כיום כוחן של הרשויות המקומיות לקדם דיור בר השגה הינו מוגבל ביותר. לטענת הקואליציה יש לקדם במסגרת הרפורמה את הנושא של דיור בר השגה בישראל, ולקבוע בחוק כי דיור בר השגה יוכר כ"צורך ציבורי".

כמו כן, יש צורך להעניק למוסדות התכנון הגדרות וכלים על מנת שאלה יוכלו לקדם את הנושא ולפתור את מצוקת הדיור על ידי הוזלת נטל עליות הדיור ויצירת תמהיל חברתי שימנע הדרה חברתית של קבוצות מסוימות באוכלוסיה.

אולם גיבוש הרפורמה בתכנון ובניה בשיאו ואין זה נראה כי שיקולי מדיניות חברתית עומדים בראש מעיניהם של רוב מקבלי ההחלטות וגם כאשר נזרקים דברים בכיוון לחלל האוויר, אלו בדרך כלל אינם מגובים במעשים. חשוב שחברי הכנסת הנכבדים יבינו שאין זה מספיק להשתתף בכנס, גם אם הוא בשדרות, בכדי להראות מחויבות וסולידאריות חברתית. הדרך הנכונה הינה בכנסת, בגיבוש חקיקה חברתית, שתטיב עם כולנו.

הכותבת היא רכזת האגודה לצדק חלוקתי

ניתן לקרוא בפירוט על היבטיה החברתיים של הרפורמה באתר של עמותת במקום- מתכננים למען זכויות תכנון
בחזרה לבלוג

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה