דפים

יום רביעי, 10 בנובמבר 2010

מי ולמה מנסה לצנן את הרשויות המקומיות הפועלות לקידום דיור בר-השגה?

בשבוע שעבר (1.11.10) דיווחה מרב דוד בפינה שלה בתוכנית היום שהיה עם גיא זוהר בערוץ 10 על כך שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד שרית דנה, הנחתה את ועדות התכנון לא לקדם תוכניות לדיור בר-השגה כל עוד הנושא אינו מוסדר בחקיקה ראשית (דקה 05:00 ואילך).

לאור זאת פנינו אל עו"ד דנה במכתב כדלקמן:

"מפרסומים שונים בכלי התקשורת אנו למדים כי הנחית את וועדות התכנון השונות להימנע מקידום הוראות בעניין דיור בר-השגה (מכונה גם "דיור בהישג יד") בתוכניות, אף שהנושא מתחייב מהוראות תמ"א 35. ככל שהפרסום מדויק, נבקש ממך לשקול מחדש הנחייה זו.

אנו סבורים כי הוראה זו עשויה ליצור מצב בו תוכניות מתאר, הנמצאות כעת בצנרת, יאושרו ללא הוראות נדרשות בנוגע לדיור בהישג יד. בתוכניות אלו כלולים עשרות אלפי יחידות דיור. ההשפעה החברתית של תוכניות אלו היא עצומה.

ההנחיה להימנע משילוב של הוראות לדיור בר-השגה בתכניות, בפועל מרוקנת מתוכן את ההוראות הקבועות בתמ"א 35 ובחוק רשות מקרקעי ישראל המחייבות הקצאה של דיור בר-השגה במכרזי בניה ושילוב הוראות מתאימות במסגרת תוכניות המתאר.

אמנם קיים צורך בהסדרה כללית ורחבה של נושא דיור בר-השגה, אולם כבר כיום יש לרשויות המקומיות סמכויות לקדם דיור בר-השגה ואין זה ראוי לעצור פרויקטים לדיור בר-השגה, אשר הרשות פועלת לגביהם על פי פרמטרים עניינים ושוויוניים. עצירתם של פרויקטים המקדמים דיור בר-השגה, משמעה שיווק של עשרות אלפי יחידות דיור באופן שינציח את חוסר השוויון וההדרה החברתית הקיימים כיום בשוק הדיור.

יש להימנע ממצב בו הסוסים עוזבים את האורווה עקב התמשכות בלתי סבירה של גיבוש המדיניות.
לכן בשלב ראשון - נבקש לקבל לידנו את ההנחיה ואת טעמיה על מנת שנוכל לכלכל צעדינו".

כשנקבל תשובה נדווח


עדכון - 21.11.10 - התשובה הגיעה
תגובות:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה