דפים

יום שני, 31 במרץ 2014

עניי עירך קודמים? מועצת מקרקעי ישראל תדון במתן אפשרות ליעד חצי מיחידות הדיור בפרויקטים לדיור בר השגה לתושבי העיר

הקואליציה לדיור בר השגה: יש לאזן בין הצורך למנוע דחיקה של תושבי העיר מעוטי ההכנסה לבין הזכות לשנות את מקום המגורים

לקראת הדיון במועצת מקרקעי ישראל היום, שני (31.3), בהצעת החלטה "הקצאה לבני מקום, הרשמה והגרלה" [הצעת החלטה מס' 472] שיגרו ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה מכתב למועצת מקרקעי ישראל.
לפי הצעת החלטה 472 יש להקצות חלק מיחידות הדיור שישווקו בהתאם להחלטות מועצה לבני המקום, בהיקף עד מחצית מיחידות הדיור שיאושרו ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה במסגרת סמכויותיה להוסיף אחוזי בניה להקמת דירות קטנות. ע"פ ההצעה "קריטריון בני מקום יבוא בנוסף לכל קריטריון אחר הקיים בהתאם להחלטת המועצה". 
במכתבם למועצה ציינו הארגונים כי ראוי לייעד חלק מהדירות שישווקו במסגרת מכרזי דיור בר השגה (שכירות במחיר מפוקח ומחיר למשתכן) לבני מקום, ככל שהמטרה היא להיטיב עם תושבי המקום חסרי הדיור העומדים בתנאי הזכאות ובמבחני הכנסה, ואשר נמצאים בסכנה של דחיקה מעירם כתוצאה מיוקר הדיור.
אולם, יחד עם זאת, ציינו הארגונים כי הקצאה זו צריכה להיות מלווה בבחינה עניינית ומקצועית של מכלול השיקולים הרלוונטיים, ויש לתת את הדעת גם לסוגיות רחבות יותר של צדק חלוקתי וצדק חברתי. למשל, האם ראוי שעיר חזקה ומבוססת במרכז תיתן עדיפות לתושביה על פני מי שמבקש להגר אליה מישובים חלשים בפריפריה? לכן מציעים הארגונים כי לא יותר משליש מהדירות המוזלות בפרויקט ישוריינו לבני העיר.
לעמדת ארגוני הקואליציה על הקריטריונים להתייחס לזכאים תושבי המקום אשר אי העדפתם תביא לדחיקתם, ולפגיעה בזיקתם למקום, ומכאן נובע שקריטריון "בן המקום" נכון רק לדירות מוזלות המיועדות בהגדרה לבעלי הכנסות נמוכות, שללא סיוע יידחקו מהעיר ולא לדיור רגיל במחיר שוק.
עוד מציעים הארגונים, כי במקרים בהם הפרויקט מוקם בשכונה שבה הליכי פיתוח והתחדשות וקיימת סכנת דחיקה כתוצאה מג'נטיריפיקציה לתושבים ותיקים מעוטי הכנסה, ניתן יהיה לשריין חלק מהדירות לתושבי השכונה הותיקים.
לדברי עו"ד נורה אשקר מהאגודה לצדק חלוקתי ונציגתה בקואליציה לדיור בר השגה: "ההגדרה הקיימת של תושב המקום מתייחסת לכל מי שגר בשטחי הרשות, אך לעיתים יש צורך לחשוב על הגנה ממוקדת יותר על תושבים ותיקים של שכונות ספציפיות, בעיקר כאלו שעוברות תהליכי ג'נטריפיקציה, הגורמים לדחיקתם של התושבים הוותיקים. מתן קדימות בפרויקטים לדיור בהישג יד לתושבים ותיקים מעוטי הכנסה בשכונות אלו יכול לתרום לפיתוח צודק וחברתי יותר של אותה שכונה".


 מצ"ב מכתב הקואליציה

מחצית מהדירות בנות השגה ישווקו לבני המקום / עינת פז-פרנקל, כלכליסט

לפרטים נוספים,

נטלי לוין
דוברת | הקואליציה לדיור בר השגה

נייד: 050-7191119
natalie@acri.org.ilאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה