דפים

יום שני, 24 במרץ 2014

הקואליציה לדיור בר השגה פנתה במכתב לקבינט הדיור בעניין ההצעה של שר האוצר לקבוע מע"מ בשיעור 0%

הקואליציה לדיור בר השגה פנתה במכתב אל שר האוצר בתגובה להצעת קביעת מע"מ בשיעור אפס לרוכשי דירה ראשונה מקבלן: ההצעה משכילה להתייחס לדיור כאל זכות ולא כמוצר רגיל, אך עם זאת, ההצעה מפלה וככל שהמימון שלה בא על חשבון אוכלוסיות מעוטות ההכנסה – מעוררת קושי מן ההיבט החלוקתי

הבוקר פנתה הקואליציה לדיור בר השגה לשרי קבינט הדיור בעניין ההצעה לקביעת מע"מ בשיעור 0% על רוכשי דירה ראשונה מקבלן. במכתבם הדגישו ארגוני הקואליציה כי טוב וראוי שהמדינה מגבשת פתרונות דיור חדשים, אולם יש לתת תשובה לסוגיה שטרם ניתנה לה מענה בפרסומים עד כה: על חשבון מה יינתן מימון ביטול גביית המע"מ, בסדר גודל של עד 3 מיליארד ₪? מאיזה תקציב הוא אמור להינתן?

כמצויין במכתב אם הדבר יבוא על חשבון תקציבים המיועדים לאוכלוסיות מעוטות הכנסה מדובר בצעד שלוקה באי צדק חלוקתי. לשם השוואה, כל התקציב לסיוע בשכר דירה הוא פחות ממיליארד וחצי ₪. תקציבי הסיוע, מזכירים חברי הקואליציה, קוצצו משנת 2003 בצורה דרמטית ולא חזרו לרמתם. אם הכוונה היא לממן את ביטול המע"מ מתקציבים המיועדים לדיור ציבורי, סיוע בשכר דירה, או לפריפריה, הרי שהדבר מדגיש את הרגרסיביות של המהלך ויגדיל את אי השוויון.

מבין החלופות לסיוע בדיור, ביטול המע"מ עבור רוכשי דירה ראשונה הוא צעד שמעביר תקציב משמעותי לטובת קבוצות שהן באופן יחסי חזקות ולכן מסוגלות להעמיד הון ראשוני משמעותי, המהווה תנאי לרכישת דירה חדשה. כמו כן הוא מבחין בין אלו שמסוגלים לרכוש דירה יקרה יחסית מיד ראשונה מקבלן, ואינו מטיב עם מי שמסוגל לרכוש "רק" דירה זולה יותר מיד שניה, אף שגם דירות אלו אינן בהישג יד לחלקים נרחבים מהציבור. לכן, דורשים האגונים כי המהלך יהיה חלק ממערך של צעדים הנותנים מענה לצרכים שונים, כולל למי שמתקשה לגייס הון ראשוני לרכישת דירה, דיירי הדיור הציבורי ושוכרי הדירות.

כמו כן מבקשים הארגונים הבהרות לגבי מידת האפקטיביות של המהלך לאור התנגדות משרד האוצר בעבר להטבות דומות אחרות בטענה שההטבה תיטיב עם הקבלנים ולא עם הזכאים.
גם ההצעה לקשור בין הסיוע לבין השירות הצבאי היא פסולה. חברי הקואליציה מציינים כי תהיה לה השלכה ברורה על הציבור הערבי הפטור משירות. הצעת חוק המקשרת בין השירות הצבאי לבין קבלת פתרונות למחירי הדירות מהווה הנצחה של אותה מדיניות מפלה, המתעלמת  מהישובים ומצרכי האוכלוסייה הערבית. כשההצעה מסמנת את האזרחים הערבים כאזרחים שאינם שווי זכויות. במכתב נטען כי הפליה זו אינה חוקית, כי השירות הצבאי מהווה תנאי סף להטבה שתכליתה היא סיוע בדיור, בניגוד לפסיקת בג"ץ. התניית ההטבה בשירות צבאי תפגע במי ששוחרר משירות כדין מטעמי דת או מוגבלות או מטעמים סוציאליים. לטענת הארגונים, הטבות לחיילים משוחררים צריכות להיות אחידות ולהינתן לאחר השחרור, ואילו כאן מדובר בהטבה סלקטיבית, שממילא מסייעת רק לחלק קטן מהמשרתים, שיכול להרשות לעצמו רכישת דירה חדשה מקבלן.

לדברי עו"ד גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח ונציגה בקואליציה לדיור בר השגה: "טוב שהממשלה חושבת מחוץ לקופסא ומבינה כי נדרשת התערבותה בפתרון מצוקת הדיור, אך יש צורך בחשיבה על מדיניות דיור כוללת, שמסייעת גם למי שהכנסתו נמוכה, ולא מפלה. ההצעה מעוררת סימני שאלה רבים, ואנו מקווים שהממשלה תשקול בכבוד ראש את הבעיות שהעלינו".

הארגונים החברים בקואליציה מציעים כפתרונות למצוקת הדיור לשקול וליזום צעדים פרוגרסיביים ושוויוניים, כמו האצת בנייה (ולא רק תכנון) באמצעות בנייה ציבורית של שכונות בהן תמהיל מגוון של דיור במחירים שונים, למכירה או השכרה, קידום דיור בר השגה מוזל לזכאים בתכנית מתאר, לרבות קרקע פרטית, תמורת תמריצים, הסדרה של שוק השכירות, חיזוק ושיקום הדיור הציבורי למעוטי ההכנסה תוך שילובו בפרויקטים רגילים, חיזוק ועיבוי מרכזי הערים, ובמיוחד בפריפריה.


מצ"ב המכתב המלא.

עדכונים וכתבות :
קבינט הדיור אישר פה אחד את תוכנית המע"מ / נמרוד בוסו, דה-מרקר

לפרטים נוספים,

נטלי לוין
דוברת | הקואליציה לדיור בר השגה

נייד: 050-7191119
natalie@acri.org.ilאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה