דפים

יום ראשון, 17 בנובמבר 2013

ארגוני המטה לתכנון אחראי והקואליציה לדיור בר השגה בקריאה לשרי קבינט הדיור: אישור הפרויקט הלאומי לדיור במתכונתו הנוכחית יגרום לפגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים התכנוניים בישראל. התוכניות אינן מקדמות דיור בר השגה ותמורה חברתית, ויגרמו לפגיעה בשטחים פתוחים.

[הודעה לתקשורת 17.11.13]

בניירות עמדה שפרסמו הארגונים פירטו כי יש לקבוע תמהיל בו לפחות רבע מהדירות יהיו דיור בר השגה, במחיר ההולם את הכנסת הזכאים (לא הנחה כוללת ממחיר השוק), לרבות הקצאת לפחות 10% מהדירות לזכאי דיור ציבורי. לטענתם יש לבחון חלופות שונות להקמת הפרויקטים, באופן שיבטיחו לא רק תשואה ליזם אלא גם תמורה חברתית מקסימלית לציבור. עוד ציינו הארגונים כי יש לקבוע כי חלק מהפרויקטים יוקמו ביישובים של האוכלוסייה הערבית ובערים מעורבות, על מנת לתת מענה למצוקת הדיור המחריפה ביישובים ערביים, ועל מנת לאפשר לאוכלוסייה הערבית לקחת חלק בפרויקט.

בנושא התכנוני מציינים הארגונים כי המלצות צוות 90 הימים כוללים פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל. פגיעה זו עלולה   לגרום לתכנון לקוי ולפגיעה קשה בתפקוד היישובים העירוניים ובסביבה. הן הציבור והן מוסדות התכנון עצמם ימודרו מיכולת להגיב לפיתוח המוצע ולמנוע פגיעה עתידית.
יש לדאוג לפיתוח וחיזוק היישובים העירוניים הקיימים והימנעות מפיתוח במקומות שלא יועדו לבינוי, בתכניות המתאר המחוזיות התקפות, כל זאת תוך התבססות על מערכות הסעת המונים ועל מערכות קיימות של מוסדות ציבור ותשתיות. כך תובטח איכות חיים עירונית גבוהה, ובמקביל יישמרו השטחים הפתוחים, לטובת הדור הנוכחי ועבור הדורות הבאים.

הארגונים מתנגדים בתוקף להצעה להקים מערכת תכנון נוספת עבור ה"מתחמים לדיור לאומי", אשר תהיה בעלת סמכויות חסרות תקדים. מוסד התכנון הארצי המוצע ייהנה מיכולת כמעט בלתי מוגבלת לאישור תכניות למגורים, תוך פגיעה ביכולתו של הציבור להשמיע את דברו באשר לתכניות המקודמות על ידו ולהשפיע על החלטותיו. תכנון המתחמים לפרויקט הלאומי לדיור צריך להיעשות במערכת התכנון הקיימת ובכפוף לתכניות המתאר הארציות והמחוזיות המאושרות. יש לשים דגש על הסרת חסמים אשר יאפשרו בניית יחידות דיור רבות שקידומן מתעכב, ובכלל זה פתרונות תחבורתיים ותשתיתיים, וכן קידום מתן היתרי בנייה לאלפי יחידות דיור שאושרו בתכניות מפורטות תקפות, באמצעות חיזוק כוח האדם המקצועי בוועדות המקומיות, בייחוד ברשויות חלשות.


לפרסומים נבחרים בתקשורת: 

למידע נוסף: 

לפרטים נוספים,

עומר כהן, שתיל – 052-5345936

נטלי לוין, דוברת הקואליציה לדיור בר השגה - 050-7191119

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה