דפים

יום ראשון, 25 בנובמבר 2012

חוק הוד"לים היה המענה של הממשלה למחאה החברתית. מאז היא מתעלמת מהסמכויות לדיור בר השגה שבו ומקדמת עוד שכונות הומוגניות לאוכלוסיה מבוססת בלבד

ביום שלישי 27.11.12 דן בית המשפט המחוזי בירושלים בשתי עתירות שהגישה הקואליציה לדיור בר השגה בדרישה להקצות קרקעות לדיור בר השגה, בהתאם לחוק הוד"לים. 

בקואליציה מזכירים כי אף שחוק הוד"לים מסמיך את ועדות התכנון לקדם תכניות בהן דיור בר השגה להשכרה במחיר מוזל לזכאים, בפועל, מאז כניסת החוק לתוקף, לא קודמה שום תכנית שכזו. העתירות, שהוגשו במאי וביולי  2012, על ידי האגודה לזכויות האזרח, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, האגודה לצדק חלוקתי ואיתך – מעכי, החברים בקואליציה לדיור בר השגה, עוסקות בשתי תוכניות לבנייה למגורים בירושלים, בשכונת מלחה ובשכונת משואה, שבהן דורשת הקואליציה לקדם דיור בר השגה, באמצעות ייעוד חלק מהדירות להשכרה במחירים מוזלים לזכאים.


בעתירה, מציין עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח וחבר הקואליציה, כי מאז שנכנס לתוקפו חוק הוד"לים, ישנה התעלמות גורפת של הוועדות מיישום סמכותן בעניין דיור בר השגה.
כזכור, הסמכות שהוקנתה לוועדות נוספה לנוסח החוק בשל הלחץ הציבורי הרב בעת שקודם החוק, במהלך קיץ 2011 ובתקופת המחאה החברתית. חברי כנסת מכל סיעות הבית התעקשו כי לא יעבירו את החוק אלא לאחר שיתוקן. החוק אכן שונה, והעניק לועדות הדיור סמכויות נרחבות ותקדימיות, לרבות הסמכות לקבוע כי חלק מהדירות יושכרו במחיר מוזל לזכאים.

אלא שמאז עבר החוק, אף ועדה לדיור לאומי לא הפעילה את סמכותה לייעד קרקע לדיור בר השגה. בפועל, הסמכות הפכה לאות מתה ואינה מיושמת כלל. לא רק זאת, עתה מצהירה המדינה בפני בית המשפט לראשונה, כי בעצם מעולם לא ניתן היה לממש את הסמכויות, ולשם כך יש צורך בחוק נוסף.

בקואליציה לדיור בר השגה סבורים כי זו טענה אבסורדית שיש לדחות שכן קבלתה משמעה שהממשלה הוליכה שולל את חברי הכנסת והציבור וגרמה להם להאמין שהם מחוקקים חוק אפקטיבי.
לדברי עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח וחבר בקואליציה לדיור בר השגה: "ועדות התכנון, בגיבוי הממשלה, מתעלמות בצורה גורפת מחוק של הכנסת, ללא צידוק. כך, הן מנסות למסמס בשקט את רצון הכנסת ולבטל את ההבטחות המפורשות של הממשלה ושל יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כרמל שאמה הכהן, לציבור המוחים ולציבור בכללותו. אנו נאלצים לדרוש מבית המשפט להבהיר כי אין הממשלה יכולה להפוך את חוקי הכנסת לאות מתה, וכי עליה לממש את הסמכויות בעניין דיור בר השגה בתוכניות שמקודמות לפי חוק הוד"לים".  

חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים (חוק הוד"לים) הוצע על ידי הממשלה במטרה לתת מענה למצוקת הדיור בישראל. החוק מאפשר קידום מהיר של תכניות גדולות לבניה למגורים בקרקעות המדינה. החוק ספג ביקורת ציבורית נוקבת, בטענה שלא נתן מענה לכלל שכבות האוכלוסייה, ובשל החשש שיסייע רק לקידום שכונות לאוכלוסיות אמידות. בעקבות הביקורת  הציבורית שונה נוסח החוק, בלחץ המחאה החברתית, ונוספה בו סמכות תקדימית לייעד במסגרת הוד"לים קרקע לדיור בהישג יד להשכרה וסמכות לקבוע את מחיר ההשכרה, תנאיה והזכאים לה. הממשלה ויו"ר הוועדה, ח"כ כרמל שאמה הכהן, התחייבו אז, כי השינוי בחוק יביא לשינוי של ממש.

אלא ש-15 חודשים לאחר שנכנס חוק הוד"לים לתוקף, הוועדות לדיור לאומי מתעלמות מהוראות החוק בדבר דיור בר השגה להשכרה באופן גורף. אף ועדה לדיור לאומי לא הפעילה סמכות זו בשום תוכנית עד כה. גם בתכניות להרחבת שכונות מלחה ומשואה בירושלים החליטה וד"ל מחוז ירושלים שלא לקבוע ייעוד של דיור בהישג יד להשכרה, זאת בלי שהתקיים דיון מעמיק בנושא.

ההתעלמות מהסמכות היא גורפת ומוחלטת. דוח יו"ר הוועדה הארצית לדיור לאומי מצביע על כך שמתוך 6,995 דירות שפורסמו להפקדה על ידי הוועדות לדיור לאומי, רק 426 הוגדרו כ"קטנות", רק 177 יח"ד הוגדרו כדירות להשכרה במחיר שוק ואף לא דירה אחת היא דיור להשכרה בהישג יד, שמחירו נמוך ממחיר השוק.
                       
                                                                                                   
למסמכי העתירה


לפרטים נוספים:
נטלי לוין
דוברת הקואליציה לדיור בר השגה
050-7191119
natalie@acri.co.ilאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה