דפים

יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

קריטריונים לדיור בר השגה

ביום 11.12.11 פנתה הקואליציה לדיור בר השגה לראש הממשלה בנוגע לקריטריונים לדיור בר השגה. במכתב דרשנו לנהל דיון ציבורי שקוף בסוגיית הקריטריונים, וכי האחריות לקביעתם תתחלק בין השלטון המרכזי והמקומי. הקואליציה פירטה את עמדתה ביחס לקריטריונים שונים ומגוונים שהוזכרו, כמו מיצוי כושר השתכרות, שירות צבאי, גיל ועוד. סוגיית הקריטריונים היא המעכבת את חקיקת חוק דיור בר השגה ואת מכרזי הדיור להשכרה בהישג יד, שכן לפי הפרסומים ישנה מחלוקת פוליטית חריפה בנושא בין שר הבינוי והשיכון לשרי האוצר והחוץ.

עיקרי ההמלצות בחוות הדעת:
· יש לחלק את האחריות לקביעת הקריטריונים בין השלטון המרכזי למקומי תוך יצירת מנגנונים בחוק להבטחת כשרותם ושקיפותם של הקריטריונים, וכי על הקריטריונים להישען על מסמך אמדן צרכי הדיור, שיערכו הרשויות המקומיות.

· ארגוני הקואליציה תומכים בדרישה לתקרת הון, להיעדר דירה ולמיצוי כושר השתכרות כתנאי סף, אולם סבורים כי יש צורך לבחון באמצעות ועדה מקצועית את היקף המשרה המהווה "מיצוי כושר השתכרות". קביעת ועדת טרכטנברג כי למשק בית זוגי דרושה 125% משרה כדי למצות כושר השתכרות לא מנומקת ועלולה להכשיל חלק גדול ממשקי הבית.

· ארגוני הקואליציה תומכים במבחן הכנסה, כתנאי סף, וכן בתמהיל שבו חלק מהדירות מובטח לבעלי הכנסות נמוכות, ולזכאי דיור ציבורי, וחלק לבעלי הכנסות מתונות/בינוניות.

· ארגוני הקואליציה מתנגדים לקריטריון של מעמד משפחתי (נשוי/ רווק/ ידוע בציבור), שנות נישואין, שירות צבאי/לאומי/מילואים או השכלה, והם מתנגדים ככלל לקביעת קריטריון מקצוע או גיל, אלא אם אמדן צרכי דיור יצביע על קיום של צורך לגיטימי מובהק.

· לגבי הקריטריון של שירות צבאי, טוענים ארגוני הקואליציה כי במצב בו מספר דירות מוגבל בכל פרויקט, ותינתן עדיפות למי ששירת בצבא, יביא הדבר לפגיעה ברורה במי שלא שירתו מטעמי דת או מוגבלות וכן ערבים, וכי אין לתגמל את המשרתים על חשבון אחרים, אלא באמצעים אחרים.

· ארגוני הקואליציה סבורים כי יש לתת עדיפות מוגבלת לתושבי הרשות המקומית, כדי למנוע דחיקה של תושבים מחוסרי דיור בעלי הכנסה נמוכה. במקרים של אזורי התחדשות עירונית יש, ככלל, מקום לתת עדיפות לתושבי אותו אזור, שהם חסרי דירה.

· ארגוני הקואליציה תומכים בהעדפה מסוימת למשפחות עם ילדים בכפוף לשמירה על תמהיל גדלי דירות בכל פרויקט, אך תנאים לעניין מספר ילדים יישענו על אמדן צרכים מקומי ולא כהוראה גורפת.

למכתב: http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/bar-hasaga111211.pdf

2 comments:

  1. היוזמה שלכם מבורכת, השאלה היא איך אפשר לוודא שאמהות חד הוריות בעלות קושי להגיע למיצוי כושר השתכרות יקבלו בכל זאת את הזכאות לדיור?

    השבמחק
  2. כאמור, השאלה היא מהו מיצוי כושר השתכרות של אם חד הורית, וגם פה המלצתנו היא לבחון את הנושא בועדה מקצועית. בועדת טרכטנברג דיברו על 75% משרה, אך אין שם נימוק או הסבר כיצד הגיעו לנתון זה, וכיצד הוא ישפיע בפועל על משפחות חד הוריות.

    השבמחק