דפים

יום שלישי, 26 ביולי 2011

תכנית נתניהו - חלקית ומלאת בעיות

בקואליציה לדיור בר השגה ילמדו לעומק את התוכנית אך כבר עתה קובעים כי התכנית שהציג רה"מ נתניהו הבוקר הינה תשובה חלקית וחסרה למצוקת הדיור.

לדברי עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח וחבר הקואליציה, "נראה שהמחאה עזרה לקדם ניצנים של שינויי תפישה, ובכל זאת, הממשלה לא הפנימה את המסר המרכזי: לא מדובר במאבק סקטוריאלי אלא במאבק חברתי. דיור נאות ובר השגה הוא זכות של כולם, ועל המדינה לנקוט באמצעים הדרושים כדי לממשה."

במקום הטבות סקטוריאליות, נדרש שינוי מהותי במדיניות לטובת דיור בר השגה לכולם:
מהצגת התכנית עולה חשש לניסיון לפלג את המאבק באמצעות מתן הטבות נקודתיות לזוגות צעירים, סטודנטים, יוצאי צבא וכו'. דיור הוא זכות אוניברסלית, ויש לקדם מדיניות דיור על בסיס תפישה זו, במתכונת שתסייע לאורך זמן לצעירים ולמבוגרים, למשפחות ולרווקים, לבעלי מוגבלויות, לעולים, לערבים, לחד הוריות ועוד. בולט במיוחד היעדר כל ההתייחסות לדיור ציבורי ולסיוע בשכר הדירה – שתי מערכות חיוניות לאוכלוסיות מעוטות הכנסה, שנשחקו בצורה דרסטית בעשור האחרון.

חלק ניכר מהיוזמות אינן מעוגנות בחקיקה: הניסיון מראה כי תכניות שאינן מעוגנות בחקיקה, מתמסמסות ברגע שתשומת הלב הציבורית נעלמת. כדי להוציא אל הפועל את הצעדים השונים, דרושה חקיקה מפורטת שמגובה בתקציבים: תיקון לחוק מינהל מקרקעי ישראל, שילוב פרק על דיור בר השגה בחוק התכנון החדש, חקיקה להסדרת שוק השכירות ולעיגון הזכאות לסיוע בשכר דירה, וכמובן – "הפשרה" של חוק הדיור הציבורי, שהוקפא בחוק ההסדרים.

חוק דיור בר השגה – אלוהים נמצא בפרטים: יש לברך על ההודעה בדבר קידום חוק דיור בר השגה, אולם לא פורסמו עדיין פרטים על המרכיבים החיוניים להצלחתו וליישומו, דוגמת מקורות מימון, קריטריונים לזכאות, מנגנון ניהול, אופן הקצאת הדירות ועוד. יש לקדם את החוק בשיתוף הציבור, כולל שינוי תכניות ענק לבנייה המקודמות בימים אלה, ואינן כוללות כרגע דיור בר השגה.

טוב שיש נכונות להוזלת קרקעות המדינה – אך יש לעשות זאת רק כתנאי לקידום דיור בר השגה: אכן, ראוי להוריד את מחירי הקרקעות אבל ההטבה של מכירת קרקעות בזול ליזמים חייבת להיות מלווה בהתחייבות מצדם לבניית דיור בר השגה ודיור ציבורי, אחרת, זו תהיה רק הטבה ליזמים. את מקרקעי ישראל לא צריך להפריט; מה שדרוש הוא לדרוש מהמינהל לפעול כגוף בעל מטרות חברתיות, לא רק מטרות כלכליות.

האצת הבניה – רק באופן אחראי: שחרור החסמים וייעול הליכי הרישוי צריך להתבצע באמצעות הוספת תקנים לכוח האדם המקצועי במערכת התכנון, לרבות יועצים חברתיים. תכנון מהיר ובלתי אחראי יביא נזק לדורות.

דיור בר השגה – לא רק בקרקעות פנויות אלא גם במרכזי הערים: התחדשות עירונית חיונית לציפוף הערים אך אינה מסייעת למחוסרי דיור ומעלה את מחירי הדיור. יש לקבוע מנגנונים שיבטיחו כי הליכי ההתחדשות עירונית יכללו גם דיור בהישג יד בפרויקטים אלו ובסביבתם.

תגובה 1: