דפים

יום שני, 27 ביוני 2011

הממשלה קיבלה שבועיים לגבש עמדתה ביחס להצעה להוסיף פרק דיור בר השגה ברפורמת התכנון

אתמול התקיימה ישיבת הוועדה המשותפת פנים-כלכלה לקידום הרפורמה בתכנון. הוועדה דנה בין היתר בהצעה להוספת הוראות בעניין דיור בר השגה בחוק, שגיבש היו"ר עם הצוות המקצועי של הוועדה בראשות עו"ד איריס פרנקל כהן.

השורה התחתונה -
היו"ר הורה לממשלה להודיע תוך שבועיים על עמדתה ביחס לפרק דיור בר השגה שהציעה הוועדה.

עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח ייצג את הקואליציה לדיור בר השגה בדיון. תמכנו במתווה שהציעה הוועדה, וברכנו על החלטת היו"ר לדחוף את הנושא קדימה. עמדנו על חשיבות התכנון לקידום הנושא של דיור בר השגה. על פי המתווה המוצע ייקבע כי על שר הפנים לקבוע תוך 9 חודשים מיום פרסום החוק כללים לגבי שורה של נושאים כמו קביעת הקריטריונים לזכאות, סוג התמריצים וכדומה. הצענו כי הכללים ייקבעו כתקנות בהתיעצות של שר הפנים עם שר הבינוי והשיכון והמועצה הארצית לתכנון ולבניה, וכי אלו יהיו כפופים לאישור ועדת הפנים - וזאת כדי להגביר את הדמוקרטיות והשקיפות של הליך קביעת התקנות.

הצענו גם שייקבע בתקנות האופן שבו ניתן למכור חלק מהדיור בר השגה למשרד הבינוי והשיכון או חברה שהוסמכה לנהל דיור ציבורי כדי להשכירו לזכאים או כדירות נגישות לאנשים עם מוגבלות. כמו כן הצענו כי יקבעו הוראות למתן עדיפות לקידום תוכניות עם דיור בר השגה.

במתווה הוועדה נקבע כי כל רשות תכנון מקומית תגבש תוך שנתיים מסמך מדיניות בנושא דיור בר השגה, המבוסס על סקר דיור, ותוודא כי התוכניות שהיא מקדמת תואמות את המסמך. הוועדה המחוזית תוכל להורות על תיקון מסמך המדיניות ככל שהוא עומד בסתירה לכללים שייקבע השר. הצענו כי במסמך המדיניות ייקבע גם הצורך לשמור על תמהיל חברתי לאורך זמן ולמנוע סגרגציה וריכוז עוני.

נציג התאחדות הקבלנים הפיץ הצעה משלו, המבקשת לעגן דיור בר השגה במתן תוספת זכויות בנייה ליזמים בנוסחה קבועה לשכבות הביניים. הוא הציע להפוך את עמידר לחברה נסחרת בבורסה, וככזו כאחראית על דיור בר השגה עם שקיפות ציבורית ופיקוח.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הביעה תמיכה בקידום דיור בר השגה ברפורמה וביקשה כי חלק מהדירות ייבנו נראש כדירות נגישות לאנשים עם מוגבלות.

נציגי עיריית ירושלים, בראשות סגנית ראש העירייה, נעמי צור, ונציגת עיריית תל אביב תמכו בהצעת הוועדה. הם הדגישו את הצורך להתחשב בקביעת הקריטריונים גם בצרכים של הרשות המקומית, וסיפרו על ההליך שבו החלו בעירם ועל השיקולים שעמדו לנגד עיניהם.

נציג מגמה ירוקה תמך בתיקון ועמד בין היתר על כך שחלק מהיכולת למנוע הגעה לעבודה ממרחק תוך זיהום סביבה הוא מתן אפשרות לדיור בעיר עבור אנשים העובדים בה, ולכן דיור בר השגה הוא גם עניין ירוק.

נציגי הממשלה, יהודה זמרת, יועמ"ש משרד הפנים, ועו"ד ארז קמיניץ ממשרד המשפטים, אמרו כי הממשלה החליטה לבחון לעומק את הנושא ולהידרש אליו תוך זמן סביר. הם הסבירו כי הקושי נובע לגבי קביעת הקריטריונים, וכי לא בטוח שהממשלה יכולה לעמוד מאחורי הקריטריונים שקובעות הרשויות המקומיות. הנקודה השנייה היא הגבלה על זכות הקניין, הן ביכולתו של היזם למכור את הדירה במחיר שיחפוץ והן לאחר. הנקודה השלישית היא יכולת האכיפה.


בסיום - היו"ר החליט שתוך שבועיים הממשלה תגבש עמדתה לגבי הצעת היעוץ המשפטי.
בתמונה - ח"כ אמנון כהן, יו"ר הוועדה המשותפת לרפורמה בתכנון, מתוך אתר הכנסת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה