דפים

יום שלישי, 26 באפריל 2011

מדיניות הדיור הראויה על פי ה-OECD

במסמך מקיף וחדש  (תקציר בעברית) פורש ארגון המדינות המפותחות את הרפורמות הנחוצות לדעתו כדי לקדם צמיחה. אחד הפרקים מוקדש כולו לדיור. במסמך מנסה הארגון לבחון רפורמות אפשריות, אשר יורידו את הסיכון להיווצרות משבר משכנתאות נוסף, יאפשרו מוביליות רבה ככל הניתן, הנדרשת בעידן של צמיחה, ושמירה על השוויון בין אוכלוסיות חזקות לפחות חזקות מבחינה כלכלית.

ואלו ההמלצות העיקריות של הארגון למדינות החברות:

לשמור על היצע מותאם לביקוש
לעמדת הארגון יש להקל על מתן היתרי בניה ולהסיר מגבלות תכנוניות לגבי בניינים רב משפחתיים, בעיקר להשכרה.

לא לתת הטבות מס מועדפות לרכישת דירה
לעמדת הארגון, מדיניות מס שמטרתה לעודד בעלות על דירות אינה רצויה. לעמדת הארגון הטענה כי בעלות על דירה מגדילה את ההון החברתי אינה מבוססת. כמו כן מצביע הארגון על כך שבעלות מורידה את הניידות של משק הבית לעומת משק בית שגר בשכירות, בשל עלויות המעבר הגבוהות. הארגון מציע לבטל הטבות מס לרכישת דירה ולהשוות את המיסים על נדל"ן למיסים המוטלים על השקעות אחרות. הטבות מס, כמו הכרה בריבית על המשכנתא לצורכי מס מובילה, לפי הארגון, להגדלת פערים, שכן היא מיטיבה בעיקר עם משקי בית בעלי הכנסה גבוהה, וכי אין הוכחה שהיא מגדילה את שיעור הבעלות בקרב משקי בית בעלי הכנסה נמוכה.

רגולציה מתונה על שוק השכירות
לעמדת הארגון, רגולציה קפדנית מידי על שוק השכירות הפרטית יכולה לפגוע בהיצע הדיור להשכרה ובאיכותו. מאידך, כדי להגן על חזקת המגורים של השוכרים, ולמנוע עליות תכופות וחדות בשכר הדירה, מציע הארגון לקבוע רגולציה המאזנת בין האינטרסים של השוכר והמשכיר, כדי לספק הגנה על חזקת המגורים של השוכר. הארגון מציע להבחין בין דירה פנויה לחידוש חוזה עם דייר קיים. לגבי חידוש חוזה מציע הארגון שהעלייה תהיה מפוקחת אך בלי ליצור פער גדול מידי בין מחירי השוק למחיר המפוקח.

דיור ציבורי בתמהיל חברתי
הארגון מציע להמשיך ולספק דיור ציבורי אך להימנע מסגרגציה מרחבית וריכוז הדיירים במקום אחד. לטענת הארגון, סגרגציה כזאת טומנת בחובה חסרונות רבים, כמו פגיעה בנגישות לחינוך איכותי, תחבורה, רשתות חברתיות ושירותים ציבוריים. לטענת הארגון הדבר פוגע לא רק באדם עצמו אלא בביצועים הכלכליים של החברה כולה. הארגון מציע לספק דיור ציבורי בתוך השכונות הרגילות של העיר.

הארגון מזהיר מפני שימוש נרחב בסיוע בשכר דירה, במקום אספקה ישירה של דיור ציבורי, שכן יש ראיות לכך שהסיוע מגולגל לכיס של המשכיר ומעלה את שכר הדירה. כמו כן, טוען הארגון כי סיוע הנקבע בהתאם להכנסה מהווה תמריץ שלילי לשיפור ההכנסה. הארגון מציע כי סיוע בשכר דירה יינתן ביחס לשכר הדירה ולא ביחס להכנסה, וישמש רק לצורך דיור.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה