דפים

יום שלישי, 26 באוקטובר 2010

חברי הכנסת - אנו עוקבים אחריכם עד הבית!

מושב החורף של הכנסת התחיל בשבוע שעבר. במושב הנוכחי יעסקו בהרבה מאוד הצעות חוק בנושאי דיור. ריבוי ההצעות מצביע על המרכזיות של תחום הדיור בסדר היום הציבורי. אנו מבטיחים לעקוב ולדווח. נדע לתת מילה טובה למי שיקדם את הזכות לדיור ואת השוויון אך לא נחסוך ביקורת ממי שיפגע בזכויות אלו.

להלן הרשימה:

דיור בר השגה
הממשלה צפויה להמשיך ולקדם את הצ"ח התכנון והבניה, התש"ע-2010. מדובר ברפורמה הגדולה ביותר בתחום התכנון והבנייה מאז נחקק החוק בשנת 1965. החוק אינו כולל הסדרים מספקים בנושא של דיור בר השגה ומאפשר תכנון מוטה פיתוח ומהיר שאינו משקלל נכונה את ההיבטים החברתיים של התכנון, לרבות בתחום של דיור.

המטה לתכנון אחראי נאבק ברפורמה המוצעת ומציע לאמץ רפורמה שונה. כמו כן הוצע להפריד את פרק הרישוי מפרקי התכנון, ולקדם רק את הרפורמה ברישוי כיוון שהשינוי במערכת התכנון מורכב ובעייתי ולא בשל לחקיקה כעת.

הקואליציה לקידום דיור בהישג יד דורשת לשלב הוראות בעניין דיור בר השגה ברפורמה, שיקנו סמכויות וכלים לרשויות התכנון, והיא אף חיברה פרק מיוחד בנושא. בהמשך תקדם הקואליציה הצעת חוק כוללת שתידון בכל ההיבטים של דיור בר השגה.

הממשלה מעוניינת לקדם בינתיים רק את נושא הדירות הקטנות. במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 מבקשת המדינה לתקן את חוק התכנון, כך שרשות רישוי תוכל לתת הקלה לעניין מספר הדירות המקסימאלי לצורך הוספת דירות קטנות, כפי שיגדיר שר הפנים.

כמו כן על סדר היום: הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הפקעה לצרכי דיור בר השגה) שמציעה לאפשר לרשות מקומית להפקיע קרקע גם לצורך דיור בר השגה. מציעים: ח"כ שלמה מולה, נחמן שי, אלי אפללו (קדימה) דניאל בן-סימון (עבודה). הצעת חוק ירושלים בירת ישראל (היבטים כלכליים), מציעה לעודד דיור בר-השגה לזכאים בירושלים (קבוצת חברי כנסת).

מיסוד ועדות הקבלה בישובים קהילתיים והרחבות
הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8) (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים), התש"ע-2010 עברה בקריאה ראשונה ומגיעה לועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק מציעה לעגן את מוסד ועדות הקבלה בישובים קהילתיים של עד 500 בתים ובהרחבות קהילתיות של מושבים וקיבוצים. לפי ההצעה תוכל ועדת הקבלה לסרב לקבל לישוב אדם שנמצא לא מתאים לחיי חברה בקהילה, או שאינו מתאים למרקם החברתי-תרבותי של הישוב, שיש יסוד להניח שייפגע במרקם זה, או שאינו עונה על תנאי קבלה שנקבעו בתקנון הישוב. מציעים: ח"כ שי חרמש, ישראל חסון (קדימה), ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו).

התלונות הרבות שהצטברו במשך השנים מראות כי ועדת הקבלה מהווה מנגנון סינון מפלה, שמטרתו להדיר סוגי אוכלוסיות, גם בישובים שאין להם מאפיינים מיוחדים או ציביון מיוחד. האגודה לזכויות האזרח וארגוני זכויות אדם נוספים מתנגדים לחוק. נגד החוק פועלת גם קבוצת תושבים מהישובים הקהילתיים בגליל, עתיד משגב.

דיור ציבורי
בטיוטא הראשונה של הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 הציע משרד האוצר לבטל את חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), המעגן את זכות הרכישה של דיירים ותיקים חסרי דירה את דירתם ואת החובה לחדש את מאגר הדירות. האוצר מצביע על הצורך בביטול החוק כמענה למאגר ההולך ופוחת של דירות. האגודה לזכויות האזרח התנגדה לביטול החוק וטוענת כי מדובר בניסיון לתקן עוול בעוול, וכי על הממשלה לגבש מדיניות דיור ובכלל זאת להחליט מהו עתיד הדיור הציבורי ומהן החלופות לצמצום מאגר הדירות.

בעקבות התערבות יו"ר הכנסת הוצאה ההצעה לבטל את חוק הדיור הציבורי מחוק ההסדרים. עם זאת צפויה הממשלה לדרוש את המשך הקפאת החוק, שזה בפועל כמו לדרוש את ביטולו.

הצעת חוק דיור סוציאלי בפריפריה, התש"ע–2010 מציעות לחייב יזם למכור 5% מהדירות בפרויקטים חדשים בפריפריה למדינה לטובת השכרתן כדיור ציבורי לנזקקים. מציעים: ח"כ מרינה סולודקין (קדימה) ומירי רגב (ליכוד).
הצעת חוק הגדלת מלאי הדירות הציבוריות, התש"ע–2010 מציעה לחייב את הממשלה להגדיל באופן הדרגתי את מאגר הדיור הציבורי ולשפץ דיור קיים. מציעים: ח"כ מירי רגב (ליכוד), אורלי לוי (ישראל ביתנו) ודוד אזולאי (ש"ס).

הסדרת שוק הדירות להשכרה
הצעת חוק זכויות השוכר והמשכיר, התש"ע-2010 הונחה על ידי ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה) וכרמל שאמה (ליכוד) ומטרתה לאזן בין הזכויות של משכירים ושוכרים בדירות מגורים. הצעת החוק דומה לרגולציה הקיימת היום במדינות מפותחות רבות וכוללת הסדרה של נושאים כמו עילות פינוי, פיקדונות, חובות המשכיר והשוכר וכדומה. ההצעה כוללת הגבלה על העלאת שכר הדירה לשוכר ממשיך, כך שלא יועלה שכר הדירה יותר מאחת לשנה ולא יותר מחמישה אחוזים בשנה, אלא בנסיבות מיוחדות. אין בהצעה הגבלה על קביעת שכר הדירה לשוכר חדש לאחר שהתפנתה הדירה. כמו כן מוצע שתוקם נציבות שכירות שתהווה כתובת לשוכרים ולמשכירים כאחד ותאפשר לפתור סכסוכי שכירות במהירות ובפשטות. האגודה לזכויות האזרח סייעה בניסוח הצעת החוק ובמחקר. פרטים נוספים.

פינוי בינוי
במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 מציעה הממשלה לתקן את חוק פינוי בינוי (פיצויים), במטרה להקל על דיירי מתחם פינוי-בינוי להגיש תביעות נזיקין נגד דייר המסרב לקדם את הפרוייקט.

תמ"א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 מציעה הממשלה לתקן את חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008, כך שהמפקח על הבתים המשותפים יוכל לאשר ביצוע עבודות כבר לאחר החלטה של ועדת התכנון לאשר בקשה להיתר בניה בתנאים ועוד לפני שמוצא היתר בניה. בנוסף מוצע למחוק את ההגבלה הקיימת לגבי מספר הדירות שיתווספו לבניין שעובר חיזוק.

תמריצים לרוכשי דירה והגנות על לווים
לאור דוח של התנועה לחיים בכבוד והאגודה לזכויות האזרח המצביע על בעיות רבות בסמכות של הוועדה המיוחדת שהוקמה על פי חוק הגנה על נוטלי הלוואות לדיור, התשס"ב-2002. במושב הקרוב יציעו הארגונים שורה של שינויי חקיקה ותיקוני נוהל כדי לשפר את המצב.

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – חובת הפניה לוועדה המיוחדת ולוועדת חריגים לפני הגשת בקשה לביצוע משכנתה) מיועדת לחייב בנקים להקפיא הליכים כלפי לווים שמעוניינים לפנות לוועדה הבין-משרדית, וכן להקים ועדת חריגים כלפי לווים שנקלעו למצוקה, ואינם תחת המנדט של הועדה הבין-משרדית. מציעים: קבוצת חברי כנסת מסיעות שונות בראשות יו"ר ועדת הכספים משה גפני (יהדות התורה) וח"כ חיים אורון (מרצ).
קבוצת חברי כנסת מציעה את הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – הלוואה והשתתפות בהחזרי משכנתה ברכישת דירה באזור פיתוח), אשר תאפשר מתן הלוואות נוספות בתנאים משופרים ללווים המבקשים לרכוש דיור בבנייה רוויה בפריפריה.

קבוצת חברי כנסת מציעה את הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – מענק לרוכשי דירה ראשונה), לפיה יוענקו מענקים לרוכשי דירות ראשונות.

קבוצת חברי כנסת מציעה את הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – גובה הלוואה לדיור לזכאי) לפיה הלוואות ממשלתיות מסובסדות לדיור יחולו על לא פחות מ-70% משווי ההלוואה וכמו כן כי המדינה תהיה מוסמכת לערוב לחוזה הלוואה של זכאים.

חסרי בית
הצעת חוק הרשויות המקומיות (דירות מקלט) מציעה לחייב כל רשות מקומית להקים ולהל דירות מקלט שיהוו מקלט זמני לנזקקים שפונו עקב אי עמידה בתשלומי משכנתא או שכר דירה או ברחו מדירתם עקב אלימות. מציעים: ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה), מרינה סולודקין (קדימה), חיים אורון, אילן גילאון, ניצן הורוביץ (מרצ).

תגובה 1:

  1. האם ידוע לכם מה קרה אתמול 23.11.10 בועדה המחוזית בתל-אביב בנושא של דיור בר השגה? הועדה המחוזית החליטה לחזור בה מכל ההוראות שנתנה בנושא להליך של תכנון דיור בהישג יד! למורת רוחם של ראשי העיר והיזמים שתכננו תוכניות הוציאו כספים על תכנון ויועצים - איפה אנחנו חיים? זו התעללות לא רק בנו היזמים - וכמובן במשפחות הזקוקות לדיור!

    השבמחק