דפים

יום חמישי, 3 ביוני 2010

הצעת הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז תל אביב לקידום דיור בהישג יד - עיקרי הרצאתה של מתכננת מחוז תל אביב, נעמי אנג'ל, ביום העיון

להלן עיקרי הרצאתה של אדריכלית נעמי אנג'ל, מתכננת מחוז תל אביב של משרד הפנים, בעניין מכשירי יישום בתכנון ברמה המחוזית והמקומית - התנסות והצעות מחוז תל אביב. ההרצאה ניתנה ביום העיון "קידום דיור בר השגה בישראל - למה, איך ולמי? אשר היווה את הבמה הראשונה להצגת התוכנית החדשה.

אין לראות באמור משנה סדורה של הדוברת אלא עיקרי הרצאתה, כפי שסוכמו על ידי נציגי הקואליציה. המצגת המצורפת הינה המצגת שהוצגה ביום העיון, והיא מוצגת כאן באדיבותה של נעמי אנג'ל.הוועדה המחוזית בתל אביב החליטה להקים צוות שיביא לוועדה הצעת החלטה - איך לייצר דיור בהישג יד. החלטנו לעשות "יש מאין" לפני "שהסוסים בורחים מהאורווה" (אישור תוכניות מתאר גדולות). התחלנו לעשות את העבודה ובשלב מסוים כמעט הרמנו ידיים משום שחשנו שבמצב התחיקתי הקיים איננו יכולים לתת מענה. אבל למחוז תל אביב יש יכולות לקבוע תקדימים (להתנסות ולתקן תוך כדי). במקביל עיריית תל אביב ביצעה מחקר משלה.

מדיניות המחוז היא ליצור מלאי בר קיימא של דיור בהישג יד. המטרה היא לייצר את המלאי כמלאי קבוע. אני מצפה מהמתכננים שעושים מעקב אחרי תמ"א 35 להתייחס להיבטים הכמותיים. אנו בהחלט רוצים ליצור מגוון של תושבים ולתת נגישות לשירותים שיש לעיר להציע. צריך מנגנון שימתן את הקיטוב הסוציו-אקונומי. לכן אין הכוונה שבת ים תהיה הדיור בר השגה של המרכז - כל איזור צריך דב"י לעצמו, ביחס לעצמו, כדי להחליש את הקיטוב.

בקרקע פרטית - במצב התחיקתי הקיים בו דב"י לא מוגדר כצורך ציבורי - יש צורך בהסכמה של בעלי הזכויות באמצעות תמריצים. אנו מבחינים בין פתרון מיידי לפתרון עתידי

פתרון ליישום מיידי הוא ייעוד יח"ד לדב"י בתוכנית מפורטת על בסיס הסכמה חופשית של יזם, במנגנון שיסוכם מראש עם הרשות, כשהתמורה לכך תינתן בתוספת יח"ד ליזם עבור מימון הדב"י. יזם שאינו מעוניין בכך לא יחויב - התוכנית תופקד ללא דב"י. לגבי אמצעים נוספים כמו פטור מהיטל השבחה, יש לזכור כי זה לא בור ללא תחתית שהרי היטלים אמורים לממן את התשתיות. בכל תוכנית תתבצע בדיקת היתכנות כלכלית שמאית, שתצביע שהרווח הצפוי מאפשר הקצאה לדב"י. הנושא של וודאות הוא מאוד קריטי.

ההצעה להיקף יח"ד לדב"י בתוכנית היא כדלקמן:
בתוכניות הכוללות תוספת של עד 100 יח"ד - בהיקף של עד 10%
בתוכניות הכוללות תוספת של 100-400 יח"ד - בהיקף של 10%-15%
בתוכניות הכוללות תוספת של מעל 400 יח"ד – בהיקף של 15%-20%
אלו מספרי אצבע - צריך לבחון את זה לעומק, וזה גם תלוי איזור (מרכז פריפריה) ותלוי קבוצות זכאות.
מבחינת גודל דירה – דירה שתיועד לדב"י תהיה בת 3-4 חדרים, בגודל של 75-100 מ"ר.

קריטריונים לזכאות:
הדרך היחידה לגבש מדיניות ללא קריטריונים בחקיקה - כל עירייה תקבע, וזה יובא לאישור הוועדה המחוזית.
קריטריונים מנחים מהוועדה המחוזית:
א. היעדר בעלות על דירה
ב. עדיפות לוותק מגורים בעיר - לפחות 3 שנים.
ג. יכולת תשלום - בדיקת יכולת החזק / תשלום שכ"ד לאורך התקופה (שכירות ארוכת טווח, יציבה - בין שלוש לחמש שנים)
ד. עדיפות לאוכ' מיוחדות: עולים חדשים / חיילים / סטודנטים / משפחות שכולות / נכים / קשישים / משפחות ייחודיות - כל עיר לעצמה.
ה. עדיפות לבעלי מקצועות נדרשים - על פי הגדרת מועצת הרשות המקומית (אחיות, מורות, שוטרים, כבאים וכו' - אלו מקצועות שלא ניתן להרשות בהם יוממות ארוכה).

על יחידות הדיור שייועדו לדב"י יירשמו הערות אזהרה, לפיהן אין למכור או להשכיר את הדירה שלא למטרות דב"י, עד למועד מסוים אשר יקבע. בתום התקופה יהיה ניתן למכור בשוק החופשי.

הדירות שייועדו לדב"י יהיו להשכרה - עדיף שיישארו בידי היזם ושהוא ינהל אותם


שאלות וסימני דרך:
1. צריך לעשות מנגנונים מידיים, גם אם קיים ידע חלקי
2. לשאוף למלאי בר קיימא בפיזור מירבי
3. להקפיד על שקיפות ובקרה ציבורית מלאה
4. להבין שלא כל תחלואי החברה יטופלו על ידי מנגנוני דב"י.
5. ליצור מנגנון ללא "חורים" או מעגלי רשע (למשל הסיוע הכספי לסטודנטים במרכז ירושלים הביא לעליית השכירות בכל העיר).
6. לפעול לעיגון שינויי חקיקה - נדרש צוות יעודי ועכשיו.
7. מנגנון - מיידי וארוך טווח, בר תיקונים ועדכונים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה