דפים

יום שלישי, 31 בדצמבר 2013

דיור בר השגה? מועצת מקרקעי ישראל מתכננת לצמצם משמעותית את הרכיב של דיור בר השגה במכרזי השכרה ארוכת טווח


לקראת הדיון השבוע בעניין, פנתה הקואליציה לדיור בר השגה במכתב חריף למועצת מקרקעי ישראל: "התיקונים פוגעים בצורה ממשית באפשרות של אוכלוסיות מהמעמד הבינוני והנמוך להשתלב בפרויקטים."

ביום שלישי [31.12] תידון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ההצעה לתיקון החלטה שעניינה מכרזים להשכרה ארוכת טווח, לרבות השכרה בהישג יד לזכאים. ההצעה תכלול לראשונה גם את החלטת ועדת השרים לענייני דיור בדבר מנגנוני הגנה ליזם הזוכה במכרז.
לדברי חברי הקואליציה לדיור בר השגה, התיקונים פוגעים בצורה ממשית באוכלוסיות מהמעמד הבינוני והנמוך, שכן הם מצמצמים במידה ניכרת את כמות יחידות הדיור המוצעות כדיור מוזל (בר השגה), מקבעות את מחירן כ-80% ממחיר השוק לכל היותר, באופן שמנוגד להגדרות המקובלות של דיור בר השגה, ומפחיתות את משך הזמן שדירות אלו ייעודו להשכרה. כל זאת, באופן גורף ובלי לבצע איזון בין הצורך החברתי העצום בדיור בר השגה לבין ההיתכנות הכלכלית בכל מקרה לגופו.
בין השינויים הבולטים:
  • במקום תחרות על מחיר השכירות הנמוך ביותר או קביעה של מחיר מפוקח בכל מכרז ומכרז כבעבר, קביעה גורפת כי המחיר של דיור בר השגה במכרזי השכרה הוא 80% ממחיר השוק – קביעה זו משמעה שהמחיר אינו מתחשב בהכנסת אוכלוסיית היעד, ויסייע בעיקר למעמד הבינוני גבוה. זו גם הסיבה שמוצע לשנות את הגדרת הזכאים לעשירון הכנסה 8 במקום 7 (כלומר – דיור בר השגה למשקי בית שמרוויחים קרוב ל-20,000 ₪ ברוטו).
  • הורדה של מספר יחידות הדיור שהן דיור בר השגה מ-40% ל-15% ואף פחות מכך (במסלול א').
  • הפחתה של משך הזמן שבו יחוייב היזם להעמיד להשכרה את הדירות בפרויקטים שבהם פחות מ-200 יח"ד לעשר שנים בלבד.
במכתבם טוענים חברי הקואליציה כי ככל שהמניע לשינויים הוא חשש מאי כדאיות כלכלית של המכרז, יש לבחון חלופות להגדלת הכדאיות הכלכלית, שלא רק על בסיס וויתור על הכנסות מהקרקע, וזאת במקום לפגוע בתכלית החברתית החשובה ובתמהיל שנקבע בין דירות במחיר שוק למכירה ולהשכרה לבין דירות מוזלות לזכאים.
ארגוני הקואליציה אף דורשים לתת עדיפות בפרויקטים אלו לזכאים לסיוע בשכר דירה ולקבוע חוזה שכירות הוגן כחלק מתנאי המכרז.
לדברי עו"ד גיל גן מור, נציג האגודה לזכויות האזרח בקואליציה לדיור בר השגה: ”מההצעה עולה כי המגמה שלאחר המחאה החברתית בקיץ 2011 מתהפכת, וכי במקום להרחיב את השימוש במכרזים לדיור בר השגה, הופכים מכרזים אלו למכרזים המציעים פתרון בעיקר במחירי שוק, ובמחיר מוזל שמסייע לבעלי הכנסות גבוהות יחסית, תוך התעלמות מצרכיהם של חלקים נרחבים באוכלוסייה, ובניגוד לחוק רשות מקרקעי ישראל הקובע כי על הרשות להקצות קרקע לדיור ציבורי ולדיור בר השגה".

לפרסומים נבחרים בתקשורת:

גלובס- משה ליכטמן / ההגבלות על הזכאות בפרויקטי דיור בר השגה של המינהל

כלכליסט- עינת פז פרנקל / על המכרזים להשכרה ארוכת טווח

נטלי לוין
דוברת הקואליציה לדיור בר השגה
natalie@acri.org.il
 050-7191119


 מצ"ב מכתב הקואליציה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה