דפים

יום שני, 7 בינואר 2013

דו"ח המלצות חדש - דרכים לשילוב דיור בר השגה בתכניות לדיור לאומי


הקואליציה לדיור בר השגה, מפרסמת בימים אלו דו"ח מרוכז ותכליתי על האפשרויות הקיימות בחוק הוד"לים לצורך מתן מענה למצוקות הדיור בישראל ושילוב דיור בהישג יד בהיצע התכנוני.


הקואליציה לקידום דיור בר השגה בישראל שמה לעצמה למטרה לייצג ולקדם את האינטרס הציבורי של דיור בר השגה, אשר אינו מקבל ביטוי מספיק בתכניות וד"ליות המוצעות הלכה למעשה במחוזות השונים. הדו"ח הוא המשך לפעילות הקואליציה בשנה האחרונה והוא  נוסף לניסיון לשנות ארבע תכניות באמצעות התנגדויות לתכניות וד"ליות שלא השתמשו בסמכות לקידום דיור בר השגה שניתנה להם.  
מטרת הדו"ח היא לכוון את נציגי הוועדות בכלים העומדים לרשותם למתן מענה למצוקות הדיור השונות בישראל.

כזכור, באוגוסט 2011 נכנס לתוקפו חוק הוד"לים כהוראת שעה ל-18 חודשים.
כיום כשנה וחצי לאחר שנכנס חוק הוד"לים לתוקף, לא רק שאין שינוי בנטל הדיור, גם אין דיור בר השגה. הוועדות לדיור לאומי מתעלמות מהוראות החוק בדבר דיור בר השגה להשכרה באופן גורף ואין עדיין התייחסות לתמהיל חברתי, לבדיקת צרכים ולא פעם מוגשות תכניות במסלול הוד"לים שלא עונות על בעיית הדיור בערים השונות.

חשוב לזכור כי חוק הוד"לים הסמיך ועדות מיוחדות לתכנן בלוח זמנים קצר תכניות מגורים גדולות, בעיקר בקרקעות המדינה, אך מדובר רק בהיצע תכנוני, והתחלות הבניה עדיין רחוקות.
בעקבות המחאה החברתית ניתנו לוועדות לדיור לאומי סמכויות ניכרות ותקדימיות לכלול בתכניות דיור להשכרה לטווח ארוך וגם לייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה, שמחירו מפוקח. אך ההתעלמות מהסמכות היא גורפת, מוחלטת ומדאיגה: דו"ח יו"ר הוועדה הארצית לדיור לאומי ממאי 2012 מצביע על כך שמתוך 6,995 דירות שפורסמו להפקדה על ידי הוועדות לדיור לאומי, רק 426 הוגדרו כ"קטנות", רק 170 יח"ד הוגדרו כדירות להשכרה לטווח ארוך במחיר שוק ואף לא דירה אחת היא דיור להשכרה בהישג יד, שמחירו נמוך ממחיר השוק.

הדו"ח "דרכים לשילוב דיור בהישג יד בתכניות לדיור לאומי" נועד לחדד את הסמכות שניתנה בחוק לקידום דיור בר השגה בתכניות אלו. המסמך הינו פומבי והופץ לכל חברי הוד"לים וגורמים נוספים בעלי השפעה על עריכת תכניות לדיור לאומי, בניהם גם יזמים ציבוריים (רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון) ומתכננים מטעמם.
שלושת הכלים החשובים בקידום דיור בר השגה בתכניות הם: תמהיל גודלי דירות, דיור להשכרה לטווח ארוך וייעוד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה. לשלושת הכלים מטרה משותפת: יצירת סביבות מגורים בתמהיל חברתי עבור קבוצות אוכלוסיה מרקע שונה ומעמד חברתי-כלכלי משולב.
המסמך שחובר על ידי ארגוני "הקואליציה לדיור בר השגה" נועד בעיקר לחברי הוד"לים, מכיוון ותוך כדי המחקר הבנו שרבים מחברי הועדה לא מכירים את ההיתרים האלו בחוק, או לעיתים לא הבינו את היתרים לחלוטין ולכן המסמך נועד לפשט את הדרך.
המסמך כולל כלים חדשניים שהקואליציה רואה ביישומם המיידי צו שעה, אחרת הצרכים המגוונים של הדיור בישראל, כיום ובעתיד לבוא, יישארו ללא מענה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה