דפים

יום שלישי, 2 במרץ 2010

דיור בהישג יד? לא ברפורמת התכנון של ביבי

ביום 10.2.10 פירסם משרד הפנים את תזכיר חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 , חוק שיחליף לחלוטין את חוק התכנון והבניה הקיים, שחוקק בשנת 1965.
מדובר בהצעת חוק ענקית, כ-250 עמודים, מאות סעיפים ותתי סעיפים, ולמרות זאת העניין מקודם במחשכים, באופן בלתי דמוקרטי וללא שיתוף הציבור. חרף גודל החוק ומורכבותו, ניתן לציבור רק 21 ימים להעיר הערותיו.
המטה לתכנון אחראי, הכולל מעל 20 ארגונים חברתיים וסביבתיים, ובהם במקום, האגודה לצדק חלוקתי, שתי"ל והאגודה לזכויות האזרח, שחברות בקואליציה לקידום דיור בהישג יד, מתנגד לרפורמה המוצעת. לעמדת הארגונים, הרפורמה תחליש את מערכת התכנון, תפגע במערכת האיזונים שבה, תפגע ביכולת של מערכת התכנון להגן על הצרכים של כלל האוכלוסייה ובמיוחד של קבוצות המיעוט והאוכלוסיות המוחלשות. הרפורמה המוצעת גם תחליש מאוד את יכולתן של קבוצות תושבים להיאבק בתוכניות שפוגעות בזכויותיהם, ותגדיל את הפערים בין רשויות חלשות לחזקות. בנוסף, הרפורמה תוביל לפגיעה קשה בסביבה, בשטחים הפתוחים ובערכי הטבע.
בבלוג המטה לתכנון אחראי תוכלו למצוא חומר רב המסביר את הבעיות הרבות שברפורמה, את הצעות המטה לתכנון אחראי לרפורמה חלופית והצעות לגבי פעולות שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות כדי להשתתף במאבק למען תכנון אחראי ונגד הריסת מערכת התכנון, כמו משלוח התנגדויות.
דבר אחד ניתן לראות בתזכיר החוק מייד - אין בו התייחסות לנושאים חברתיים, אין בו ניסיון להטמיע שיקולים חבריים בהליכי התכנון, ואין בו התייחסות לנושא של דיור בהישג יד.
ביום 1.3.10 פנתה הקולאליציה לקידום דיור בהישג יד לשר השיכון בדרישה לקיים דיון מעמיק בנושא הכללת התייחסות לדיור בהישג יד בחוק התכנון החדש.
להלן המכתב:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה