דפים

יום שני, 11 בינואר 2010

דיור בהישג יד בתל-אביב/ עו"ד אורה בלום

לפני כחודש נכתב במדורי הנדל"ן של מספר עיתונים מובילים כי עיריית תל אביב מתכננת להקצות יחידות לדיור בהישג יד במסגרת תכנית מתאר 3700 שהיא עתודת הקרקע הגדולה ביותר בעיר המיועדת לבנייה. המדובר בשטח בהיקף של כ-3000 דונם המשתרע משדה דב בדרום ועד גבול העיר בצפון, לאורך כ-5 ק"מ על קו חוף הים. תחום התכנון בשלב ההתחלתי כולל שטח של כ-2300 דונם על גביהם מתוכננים להיבנות בתי מלון, מבני ציבור, פארקים וכ-11,000 יחידות דיור. התכנית נמצאת בשלב אחרון של תיקון המסמכים בהתאם להחלטות מוסדות התכנון השונות וכפי הנראה תופקד בחודשים הקרובים.

מעיון בתכנית (שבשל גודלה הועלתה לאתר העירייה), עולה כי כמות יחידות הדיור המיועדות לדיור בר השגה בתכנית זו היא 150 יחידות דיור המהוות רק כ- 1.3% מסך יחידות הדיור המתוכננות להיבנות ושטחן מהווה כ- 1% בלבד. בנוסף, בתכנית מצוין באופן מפורש כי לטובת יחידות דיור אלה יוקצה שטח מיוחד (אזור מגורים ג'), בו ירוכזו כל יחידות הדיור שהן בהישג יד, כך שאין כל כוונה מצד עיריית תל-אביב ליצור תמהיל חברתי של אוכלוסיות מרמת הכנסה שונה. בתכנית לא מצוין באיזה מיקום גיאוגרפי יוקם אזור ג' ביחס ליחידות הדיור הנוספות שיבנו ופרט זה הוא בגדר נעלם. התכנית שותקת באשר לקביעת קריטריונים של זכאות ליחידות דיור בהישג יד ולמעשה הקריטריון היחיד שמוצג בתכנית הוא גודלן הקטן יחסית של יחידות הדיור (80 מ"ר לכל יחידת דיור).

בסוף אוקטובר האחרון התכנסה הולנת"ע- הועדה העליונה לתכנון נושאים עקרוניים ודנה בתכנית. מפרוטוקול הועדה עולה כי אדר' שמאי אסיף, ראש מינהל התכנון הביע את מורת רוחו ביחס לתכנית באמרו כי דיור בהישג יד אינו יכול לבוא לידי ביטוי רק באמצעות גודל הדירות. עוד תבע אסיף כי העירייה תוסיף סעיף להוראות התכנית אשר יקבע מנגנון להוספת כ-1000 יחידות דיור בהישג יד נוספות, בבעלות פרטית לזכאים.

החלטות הולנת"ע שהועברו לעירייה לצורך תיקון התכנית הן מרחיקות לכת ומובאות כאן כלשונן:
" א. הולנת"ע סבורה כי כמות יחידות הדיור בהישג יד כפי שמוצע בתכנית איננה מספקת ומאמצת את הצעת נציגי עירית תל-אביב-יפו, לדיור בר השגה ע"פ הפירוט הבא:
360 יח"ד בהישג יד בבעלות עירונית להשכרה, 800 יח"ד בהישג יד בשטחים בבעלות המדינה ובמתכונת שתקבע ע"י המדינה בעת הוצאת ההיתר ותבטיח רכישה או השכרה על ידי זכאים וכן קביעה כי כ-1000 יח"ד תהיינה יחידות קטנות.
א. כמו כן הועדה רואה לנכון לחייב את יזמי התכנית להגדיל את היקף יחידות הדיור בהישג יד ולהוסיף כ-1000 יחידות דיור נוספות בבעלות פרטית תוך קביעת מנגנון לרכישה והשכרת הדירות ע"פ זכאים.
כלומר, 3160 יחידות דיור בהישג יד שהקמתן היא חובה."

3160 יחידות דיור בהישג יד מתוך כ-11,000, מהוות כמעט 30% מסך יחידות הדיור המתוכננות להיבנות- אחוז התואם מדיניות של דיור בהישג יד בארה"ב ובמדינות שונות באירופה.
עכשיו, כל שנותר הוא לחכות ולראות איך תיושם החלטת הולנת"ע בתכנית שתופקד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה