דפים

יום שני, 5 באוקטובר 2009

הקואליציה לשר השיכון: המכרזים החדשים הם הזדמנות מצוינת לקידום דיור בר השגה ודיור ציבורי

1 באוקטובר, 2009

לכבוד

ח"כ אריאל אטיאס

שר הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכוןמר ירון ביבי

מנהל מינהל מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל

באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: דיור בר-השגה ודיור ציבורי במכרזי המינהל

1. הריני לפנות אליכם בשם הקואליציה לקידום דיור בהישג יד בישראל. הקואליציה מונה גופים חברתיים ואקדמיים, העוסקים בזכויות אדם בתחום המשפט והתכנון, בליווי אנשי מקצוע. הקואליציה עמלה בימים אלו על פיתוח כלים אפשריים לקידום דיור בהישג יד ואף הצעת חוק בנושא. נשמח להיפגש עמכם בעניין.

2. קראנו בתקשורת על הודעתכם המשותפת, לפיה בחודשים הקרובים יפרסם המינהל מכרזים לבניית כעשרת אלפים יחידות דיור במקומות שונים בארץ על מקרקעין ציבוריים, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון. אנו רואים זאת כהזדמנות מצוינת לשילוב דיור בר-השגה ודיור ציבורי במסגרת המכרזים החדשים. הדבר יעלה בקנה אחד עם הוראות התיקון לחוק מינהל מקרקעי ישראל, שייכנסו בקרוב לתוקף, אשר קובעות כי תפקיד רשות המקרקעין להקצות קרקע לצורך דיור בר-השגה ודיור ציבורי. קידום דיור בר-השגה עולה בקנה אחד אף עם מדיניות התכנון הלאומית, כפי שבאה לידי ביטוי בסעיפים 12 ו-14 לתוכנית המתאר הארצית 35.

3. לגבי דיור בר-השגה ניתן, למשל, לייעד חלק מהמכרזים לבנייה להשכרה במחירים מפוקחים ולייעדם לאוכלוסיה עליה יוחלט לפי פרמטרים סוציאליים. בהתאם לחוק לעידוד בנייה דירות להשכרה, התשס"ז-2007, רשאי שר הבינוי והשיכון, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר "הגבלות על דמי השכירות המרביים שחברה בעלת בנין להשכרה רשאית לגבות משוכר דירה, לרבות הגבלות על העלאת דמי השכירות, ויכול שהגבלות כאמור יחולו באזורים מסוימים שקבע".

4. בנוסף, ניתן במכרזים החדשים לכלול תנאים שיבטיחו גיוון בגודל וסוג הבתים שייבנו על המקרקעין, כדי לוודא שייבנו גם דירות קטנות יותר בגודל ובמספר חדרים. בשנת 2008, הגודל הממוצע של דירה חדשה שהוחל בבנייתה בבניה פרטית עמד על 192 מ"ר. דירות גדולות הן יקרות ואינן בנות השגה עבור צעירים, יחידים ומשפחות בראשית דרכן.

5. בנוגע לדיור ציבורי, אנו סבורים כי חיוני להגדיל את מאגר הדירות הקיים ורואים במכרזים החדשים הזדמנות לעשות כן, באמצעות בניה שאינה בהכרח ציבורית. ניתן לקבוע תנאים במכרז לפיהם יועבר אחוז מסוים מהדירות לניהול החברות המשכנות. ניתן לעשות זאת גם באמצעות מתן הנחה במחיר הקרקע או תוספת אחוזי בניה. דירות אלו יוקצו לזכאים על פי הכללים הקיימים. הדבר יקצר את תור הממתינים לדיור הציבורי. פיזור רחב של הדירות שיוקצו לדיור ציבורי ושילובן בבנייני מגורים רגילים עדיף על פני ריכוז יחידות הדיור במקום אחד או בבניין שכל דייריו הם זכאי דיור ציבורי.

6. נשמח להעביר לעיונכם מסמכים יותר מפורטים בנושא ולהיפגש עמכם לדיון על דרכים מעשיות לקידום דיור בר-השגה בישראל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה