דפים

יום חמישי, 6 באוגוסט 2009

פניית הקואליציה לראש עיריית תל-אביב יפו


ביום 30.6.09 פנתה הקואליציה לקידום דיור בהישג יד בישראל לראש עיריית תל-אביב יפו בקשר להודעה שפרסמה העירייה על דיור בר השגה בעיר.
לפי מה שפורסם הזכאות להשתתף בפרויקט היא לצעירים מעשירון שביעי. הקואליציה מברכת את העירייה על קידום תוכנית לדיור בר השגה, אך סבורה כי הקריטריונים שצוינו אינם מספקים את המטרות החברתיות של דיור בהישג יד.
במכתב נכתב:
"המטרה וההצדקה החברתית של חוקים דומים בעולם היא להבטיח את זכותם של משקי בית בעלי הכנסה בינונית ונמוכה לדיור ולשוויון הזדמנויות, וכן אינטרסים ציבוריים כמו הצורך בצמצום פערים חברתיים, הימנעות מיצירת שכונות עוני, ומתן אפשרות לעובדים להתגורר במרחק סביר ממקום עבודתם. לכן, בנוסף ליצירת מלאי דירות בנות השגה, ישנה חשיבות מיוחדת גם לשילוב בין אוכלוסיות עם רמות הכנסה שונות באותו אזור מגורים – דבר שמאפשר חלוקה צודקת יותר של שירותים ומשאבים. מטרות אלו מצדיקות הקצאת משאבים ייעודית".

לדעת הקואליציה, דיור בר השגה חייב לכלול תמהיל שונה, שבו אחוז מסוים מהדירות שיוקצו ישמש כפיתרון גם עבור אוכלוסיות מעשירונים נמוכים יותר מהעשירון השביעי. הקואליציה מבקשת במכתב לפרסם את הדוח המלא ואת הקריטריונים המלאים, כדי שהציבור לא יוזן רק מהודעות לתקשורת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה