דפים

יום שני, 17 בנובמבר 2014

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי הציג בקבינט הדיור את מסקנות דו"ח הדיור בחברה הערבית העוסק במצוקת הדיור בחברה הערבית

ביום ה- 3.11.14 הציגו חברי המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, החברים בקואליציה לדיור בר השגה את בעיית הדיור בחברה הערבית ואת החסמים הנובעים מכך מול ישיבת קבינט הדיור המצגת היא מתוך דו"ח מצוקת הדיור בחברה הערבית שארגוני הקואליציה משיקים בחודש הקרוב לאחר עבודת מחקר מקיפה בנושא. בישיבה השתתפו השרים יאיר לפיד (אוצר) אורי אריאל (בינוי ושיכון) עמיר פרץ (הסביבה) סופה לנדבר (הקליטה) ומנכ"לי המשרדים הנ"ל ומנכ"ל משרד הפנים ד"ר שוקי אמרני ומנהלת מינהל התכנון אדר' בינת שוורץ.
אדר' ענאיה בנא-ג'רייס הציגה בשם המרכז את בעיית הדיור בחברה הערבית שנובעת מהיעדר תכנון, תמיכה ושיווק מתאימים ביישובים הערביים. בנא–ג'רייס הציגה מחקר מיוחד שנעשה במעל"א שמראה שמחירי הקרקעות לבניה ביישובים הערבים המשווקים על ידי משרד השיכון גבוהים בהרבה מהמחירים ביישובים היהודיים, ושהאזרח הערבי צריך לפנות 190 משכורות חודשיות בכדי שיוכל לקנות דירה לעומת הממוצע הארצי העומד על 145 משכורות. ושישנם קרוב ל-30 אלף יחידות דיור ללא היתרים או שאינם בתוך מסלול תכנוני ללגליזציה, וכל זה גורם להרבה מקרים שבהם יותר ממשפחה אחת גרים באותה דירה.
בקשר לבעיית התכנון הציגה בנא-ג'רייס את הנתונים הקשורים להוצאת היתרי בניה בעקבות תכניות, או תכניות שמכוחן אפשר להוציא היתרי בניה. במחוז הצפון למשל בשנת 2013 אושרו 22823 יחידת דיור מתוכם רק 1241 ביישובים הערביים, יש לציין ש-52% מתושבי המחוז עם אזרחים ערבים שגרים ב-83 יישובים, וה-1241 יחידת דיור נמצאים ב-8 יישובים, ז"א ש-75 יישובים נשארו מחוץ לתחום התכנון !!! כמו כן הוצגו נתונים דומים למחוזות אחרים והודגש שקיימת אפליה מבנית בתכניות הממשלתיות שבאות לפתור את בעיית הדיור, כי לא מיישמים תכניות אלה ביישובים הערביים מכיוון שלא חושבים על אופי וייחוד היישוב הערבי כשקובעים תכניות אלו כמו המצב התכנוני של היישובים והבעלות הפרטית על הקרקע וצורת וסוג הבניה. בהקשר זה בנא הציגה את המכרזים שמוכיחים טענה זו, למשל שלא היה שיווק קרקע לבניה לשכירות באף ייושב ערבי ב-2013. הדברים נכונים גם לגבי המענקים לתושבים כי רק 2.4% מהמענקים הולכים לאזרחים הערבים שהם 20% מאזרחי המדינה. וכמו כן האזרחים הערבים נמצאים מחוץ לתכניות העתידיות כמו מע"מ 0 .
בסוף הציגה בנא את המלצות מעל"א לפתרון בעיית הדיור ביישובים הערביים והן כדלקמן:
בתחום התכנון: תכנון של 160,000 יח"ד עד שנת 2020 בפריסה מרחבית מותאמת לצרכים, הכרזה על מתחמים להסדרת הבנייה ללא היתר, התאמת תנאי סף של מסלולי ודל"ים, ותמ"לים לישובים הערביים והוספת מסלולים מהירים ייעודיים לפתרון חסמים קיימים (פתרונות קצה והגבלות נוספות), הכרזה על וועדות מקומיות לישובים ערביים שאוכלוסייתם מעל 20,000 נפשות. (שפרעם, סח'נין, עראבה..), רי-ארגון של ועדות תכנון מרחביות. ליווי והעצמה של הרשויות והועדות ויישום תכניות להתחדשות עירונית בתוך ישובים ערביים.
בתחום השיווק: הגדלת היצע שיווק הקרקעות בתוך הישובים הערביים בפריסה מרחבית העונה על הצרכים ועל המאפיינים המקומיים, הכללת הישובים הערביים בכל תכניות השיווק הממשלתיות להורדת מחירי הדיור במחשבה על בנייה קבלנית ובנייה פרטית: הסכמי גג, בנייה לשכירות ע"י יזמים, מחיר מטרה, מע"מ 0, תכניות ייעודיות לטיפול במצוקה הקיימת בישובים הערביים, כמו עידוד בנייה קבלנית דרך שיווק מגרשים בהנחה; וייעול תכניות קיימות כמו מתן סבסוד לתכנון ולפיתוח על קרקע פרטית ומדינה. שינוי שיטת המכרזים הקיימת וקביעת ההגרלה כשיטת שיווק (לפי מחירים משנת 2009) במקום מכרזי המרבה במחיר, יצירת פתרונות לדיור בר השגה במיוחד לשכבות חלשות (מלאי דיור ציבורי ועוד ).
בתחום סיוע לפרט: שינויים בקריטריונים למתן הזדמנויות שוות לאוכלוסייה הערבית לקבל תמיכה בהשגת דיור: משכנתאות, מענקי מקום מותאמים, סיוע בשכר דירה ועוד. הכרזה על מסלולים ייעודיים המאפשרים מענקים ו/או הנחות למען הורדת המחירים והעלאת רמת ההישגיות של הדיור בישובים הערביים.
בסוף הישיבה חברי הקבינט ביקשו שהמרכז יציג הצגה זו מול ועדת פרי, ואימצו חלק מההמלצות שהוצעו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה